เกี่ยวกับผู้เขียน

ประวัติของ ธราธิป ธนภูดินันท์
Tharatip Thanaphudinan

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ: ธราธิป ธนภูดินันท์

อายุ: 28 ปี

การศึกษา: มหาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์

ประวัติของนักเขียน การศึกษาและอาชีพ

ธราธิป ธนภูดินันท์ นักวิจารณ์และนักวิเคราะห์ผลิตผลงานบทความออกมาอย่างหลากหลายและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงการนักวิจารณ์และนักวิเคาระห์ในการเขียนคอลัมน์การแข่งขันเกมกีฬาแข่นขันฟุตบอล บทวิจารณ์ หนังสือพิมพ์กีฬา นิตยสารการวิเคราะห์แข่งขันฟุตบอลและการเขียนบทความสื่อกับการพนันบอล

ความสนใจและงานเขียน

ธราธิป ธนภูดินันท์ มีความชอบส่วนตัวในการวิเคราห์เกมการแข่งขันฟุตบอลตั้งแต่อายุ 10 ปี ได้มีการเริ่มเขียนบทวิจารณ์หรือวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลได้ส่งผลงานต่างๆเข้าประกวดในเวทีทั่วไทยและต่างประเทศ ในตอนที่เริ่มเข้ารับการศึกษาที่ มหาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์

ปัจจุบัน ธราธิป ธนภูดินันท์ ทำงานวิเคราะห์และวิจัยด้านการพนันบอลไทยอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับการเขียนวิเคราะห์การตลาด การเงินรวมถึงเศรษฐกิจ เป็นสิ่งรักและชื่นชอบ การเขียนบทความเกี่ยวกับพนันฟุตบอลถือเป็นสิ่งที่ต้องในการวิเคราะห์พิจารณาถึงความมืดมิดของโลกใบนนี้ด้วยจิตใจของมนุษย์เราล้วนแล้วแต่มีด้านมืดมนอยู่เสมอ ส่วนการเขียนวิเคราะห์การตลาด การเงินรวมถึงเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ชื่นชอบเมื่อได้เข้าไปศึกษาช่วงเข้ามหาลัยวิทยาลัย

ปัจจุบันการเลเล่นพนันกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีระบบสื่อออนไลน์ที่ผู้คนสามารถเชื่อมโยงกันไปทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของมุมโลก จุดประสงค์ของเขาในตอนนี้คือเพื่อเป้าหมายในการสนับสนุนให้การเล่นพนันนี้ยังคงอยู่ต่อเนื่องไปพร้อมกับคนไทยที่ให้ความสนใจกับสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ และด้วยเหตุนี้เขาต้องการให้ข้อมูลด้านพนันที่น่าเชื่อถือและถูกต้องอย่างครบถ้วนนั่นเอง